Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans deltar när konkurrenskraftsrådet möts i Bryssel

Publicerad

I dag, tisdag den 28 september, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel.

Under mötet väntas forskningsministrarna godkänna rådets slutsatser om en global strategi för forskning och innovation. I dessa framhålls bland annat att unionens åtagande för att upprätthålla öppenhet i internationellt forsknings- och innovationssamarbete för att ytterligare stärka kvaliteten på forskning inom unionen, samt att samarbete måste byggas på öppenhet, gemensamma värderingar och prioriteringar.

– Regeringen anser att det är av stor vikt att ytterligare utveckla det globala samarbetet och att det finns behov av att etablera multilaterala forsknings- och innovationssamarbeten med fokus på globala utmaningar. Inte minst covid-19-pandemin och klimatkrisen har tydligt visat vikten av forskningssamarbete över nationsgränser och mellan kontinenter, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

På dagordningen står även en policydiskussion om styrning och implementering av det europiska forskningsområdet, ERA.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.