Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Långsiktig finansiering av pollenövervakningen i Sverige

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att Naturhistoriska riksmuseet tillförs 15 miljoner kronor årligen från och med 2022 för att samordna pollenövervakningen i Sverige. Regeringen tar därmed ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och producering av pollenprognoser i hela landet.

- Tack vare förslaget så kommer Sveriges 2,5 miljoner pollenallergiker få tillgång till tillförlitliga pollenprognoser. Det är viktigt eftersom det kan underlätta både att planera sin vardag och medicinering men också för forskningen på området, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Prognoser och data från pollenövervakningen används även för forsknings- och kliniska ändamål, till exempel vid läkemedelsprövningar. Medlen kommer att användas till en nationell pollenövervakning baserad på upp 20–25 mätstationer i hela landet. Långsiktigt bedöms åtgärden att vara kostnadseffektiv då till exempel sjukskrivningar på grund av pollenallergi kan undvikas.

- Tillförlitliga pollenprognoser är en samhällsviktig verksamhet. Att som allergiker kunna ha tillgång till tillförlitliga prognoser ska inte vara avgörande av var du bor, därför tar regeringen nu ett samlat och långsiktigt ansvar för finansiering och samordning av pollenprognoser i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.