Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar ska öka

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om deras utsatthet för islamofobi och hatbrott. Arbetet ska genomföras med utgångspunkt i det arbete som myndigheten tidigare utfört på området.

SST ska sprida kunskapen genom att bland annat erbjuda länsstyrelser och församlingar kunskapshöjande insatser. SST ska i uppdraget verka för att relationerna mellan muslimska församlingar, muslimska organisationer, kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter stärks. Vid genomförandet av uppdraget ska SST samverka med Polismyndigheten, länsstyrelserna och andra berörda myndigheter.

Myndigheten har inom ramen för tidigare uppdrag på området bland annat arbetat fram en modell för framtagande av riskanalyser och säkerhetshöjande åtgärder som testats av församlingar i flera kommuner. SST har också utvecklat utbildningsmaterial och anordnat utbildningar på lokal och regional nivå.

Brottsförebyggande rådets (Brå) fördjupade studie om islamofobiska hatbrott (2021) bekräftar bilden från tidigare forskning att större och synliga moskéer utsätts för hot och angrepp. Studien visar också att många av dessa händelser inte polisanmäls.

- Islamofobi och hot och angrepp på moskéer ska inte ha någon plats i vårt samhälle. Mot bakgrund av den utsatthet för muslimska församlingar, som bland annat framgår av rapporter från Brå och SST, krävs det mer arbete på området. Därför är uppdraget att fortsätta öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar viktigt, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

Brås fördjupade studie om antisemitiska hatbrott (2019) visar hur även judar och judiska församlingar i stor utsträckning utsätts för hot, hets mot folkgrupp och våld. Mot bakgrund av den utsatthet som finns har judiska församlingar byggt upp en kunskap om säkerhetsfrågor och kunnat bidra i kunskapsöverföringen till muslimska församlingar, inom ramen för SST:s tidigare uppdrag på området. Från och med 2018 har regeringen höjt anslagen till säkerhetshöjande åtgärder för civila samhället för att tillgodose behov som bland annat judiska församlingar har gällande säkerhetsåtgärder.

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1,3 miljoner kronor. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 december 2022.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.