Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Kommitté får i uppdrag att utvärdera stödet vid korttidsarbete

Publicerad

Regeringen tillsätter en kommitté som ska göra en översyn av stödet vid korttidsarbete. Syftet är att dra lärdomar om hur stödet har fungerat under pandemin och undersöka hur regelverket kan förbättras inför framtiden.

Regeringen har i dag beslutat om direktiv om en översyn av stödet vid korttidsarbete. Uppdraget handlar bland annat om att utvärdera vilken effekt stödet har haft för att mildra pandemins effekter på jobb, företag och ekonomin i Sverige.

Kommittén ska även undersöka om regelverket kan göras enklare och mer flexibelt för att fungera mer effektivt i framtiden. Det handlar till exempel om att överväga lagändringar för att snabba på handläggningen och se över bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av stöd.

För att minska missbruk och fusk med stödet ska kommittén också överväga om reglerna behöver skärpas och om det behöver införas särskilda straffbestämmelser för att kunna stoppa och lagföra de som försöker kringgå reglerna. I uppdraget ingår även att utreda om de tillfälliga ändringar som gjorts av systemet ska bli permanenta, till exempel förbudet mot vinstuttag i bolaget samtidigt som företaget får stöd.

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 maj 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 30 november 2022.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Samlad information om regeringens arbete mot välfärdsbrottslighet

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen.