Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Från kris till kraft - Amanda Lind tar emot Återstartsutredningens betänkande

Publicerad

I dag, torsdag 30 september, har kulturminister Amanda Lind tagit emot slutbetänkandet ”Från kris till kraft” från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Ladda ner:

Covid-19-pandemin har drabbat Sveriges kulturliv hårt. Parallellt med regeringens insatser för att lindra pandemins negativa konsekvenser genom krisstöd, har regeringens särskilda utredare Linda Zachrison haft i uppdrag att lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin.

- Pandemin och publikbegränsningarna har satt djupa spår i kulturlivet och det finns inte en del av kulturens och konstens infrastruktur och produktion som inte har påverkats. När utredningen tillsattes i december förra året så var det med vetskapen att återhämtningen kommer ta tid och att kulturlivet behöver de bästa förutsättningarna att återstarta. Utredningen har jobbat i nära dialog med kulturlivet och jag är glad för det breda engagemang som utredningen medfört, säger kulturminister Amanda Lind.

Förslagen i utredningen syftar till att skapa förutsättningar för kulturen att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Utredningens uppdrag har också handlat om att identifiera nya sätt att tillgängliggöra kultur som har etablerats under pandemin och som har potential att bidra till kultursektorns återhämtning, och vid behov föreslå åtgärder för att stärka dessa.

- Återstartsutredningen blir nu ett strategiskt viktigt verktyg och en bra utgångspunkt i den återstart av Sveriges kulturliv som vi står inför. Det känns väldigt glädjande att ta emot detta betänkande och fortsätta arbetet, där kulturbudgeten för nästa år är en pusselbit. Kulturens kris är inte över med publiklättnaderna, nu behövs uthållighet och gemensamma krafttag framåt, säger kulturminister Amanda Lind.

I uppdraget ingick även att titta på hur andra relevanta länder hanterat pandemins konsekvenser för kultursektorn, samt identifiera strukturella problem inom kultursektorn som synliggjorts till följd av pandemin.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 presenterat satsningar på kulturens återstart som uppgår till drygt en miljard kronor. Nu påbörjas ett arbete med att analysera utredningens förslag och se vad som kan tas om hand redan inom ramen för den presenterade budgeten.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miranda Olsson
Sekreterare utredningen Återstart för kulturen
Mobil 073-086 59 02
e-post till Miranda Olsson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.