Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Fortsatt satsning på ökad yttrandefrihet och motverkande av desinformation inom Östersjöregionen

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att den pågående satsningen för ökad yttrandefrihet och motverkande av desinformation inom Östersjöregionen ska fortsätta även 2022.

Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år sedan 2017 för insatser som främjar den demokratiska utvecklingen inom Östersjöregionen genom särskilda insatser som främjar yttrandefrihet och motverkar desinformation. Satsningen utgör en viktig förstärkning av de insatser som framförallt Sida gör för att stärka den demokratiska utvecklingen i Östersjöregionen. Utvecklingen i flera länder i regionen är allt mer negativ med ökande repression mot civilsamhälle och fria medier. Satsningen gör det möjligt att stödja insatser som motverkar detta genom att stärka aktörer som arbetar för yttrandefrihet och mot desinformation.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske