Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt stöd för att öka vaccinationstäckningen

Publicerad

SKR och regeringen presenterade idag en tilläggsöverenskommelse om insatser för ökad vaccinationstäckning. Målsättningen är att vaccinationstäckningen i Sverige ska bli så hög och jämnt fördelad som möjligt.

Bland annat avsätter regeringen 40 miljoner kronor till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ska användas till riktade insatser till grupper och områden där vaccinationstäckningen är lägre.

Totalt har nu över 13 miljoner doser getts, vilket innebär att över 7 miljoner människor som är 16 år och äldre har fått sin första dos och över 6,2 miljoner personer är vaccinerade med två doser. Det är dock fortfarande 1,5 miljon vuxna samt äldre tonåringar som ännu inte har tagit sin första dos.

– Trots det intensiva och framgångsrika arbete som gjorts hittills kan vi inte luta oss tillbaka. Nu går vi in i en ny fas. Vi riktar om vaccinationsarbetet och vidtar nya åtgärder för att nå personer och grupper som ännu inte har vaccinerat sig, säger socialminister Lena Hallengren.

– Vaccinationsarbetet fungerar mycket väl i hela landet. Den här tilläggsöverenskommelsen blir ett ytterligare bra stöd till regionernas fortsatta arbete. Vi vill uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Tilläggsöverenskommelse mellan SKR och staten

SKR och regeringen har enats om en tilläggsöverenskommelse till den ursprungliga överenskommelse avseende genomförande av vaccinationer mot covid-19 som slöts i slutet av förra året.

I överenskommelsen lyfts den gemensamma inriktningen på det fortsatta arbetet med vaccinationerna mot covid-19 när arbetet går från en storskalig vaccination av den breda befolkningen mot att arbeta med riktade insatser mot ovaccinerade personer och grupper där täckningsgraden behöver bli högre.

Regeringen tillför totalt 40 miljoner kronor till regionerna och SKR som ska användas till insatser som syftar till att öka vaccinationstäckningen, och som specifikt riktar sig till grupper och områden inom vilka vaccinationstäckningen än så länge är lägre. Varje given dos kommer att kräva mer tid och mer arbete från regionernas sida.

Tilläggsöverenskommelsen planeras att fastställas av SKR:s styrelse fredagen den 17 september.

Uppdrag till länsstyrelserna att arbeta för att fler ska vaccineras

Regeringen avser besluta om ett uppdrag till alla länsstyrelser om att bistå regionerna i arbetet med att få fler att vaccinera sig. Arbetet ska särskilt inriktas på de grupper där vaccinationstäckningen är lägre. Länsstyrelserna ska även sammanställa och sprida åtgärder som visat sig ha god effekt. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet löpande och slutredovisas senast den 31 december 2021.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström