Förslag om nya regler för avstämning kopplat till stöd vid korttidsarbete

Publicerad

Regeringen lämnar idag en proposition till riksdagen som innehåller förslag om att arbetsgivare som har kommit in med anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent ska få en ny möjlighet att lämna in en anmälan om avstämning. Det föreslås också ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning.

Förslaget riktar sig till arbetsgivare som fått beslut från Tillväxtverket om att de är skyldiga att betala tillbaka allt preliminärt stöd på grund av att anmälan om avstämning har kommit in för sent. I och med förslaget kommer dessa arbetsgivare få en möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning. Avstämningen ska hanteras på motsvarande sätt som enligt bestämmelserna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Om avstämningen visar att arbetsgivaren har rätt till slutligt stöd ska arbetsgivaren få stöd. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

I propositionen föreslås också att en arbetsgivare som inte har lämnat in en anmälan om avstämning i rätt tid ska föreläggas att lämna in en sådan anmälan. Arbetsgivaren ska vara skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd först om ett sådant föreläggande inte följs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021. Men lagen kommer också gälla för anmälningar om avstämning som kommit in före den 1 november 2021, som Tillväxtverket ännu inte fattat beslut om.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.