Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Food Systems Summit – nu inleds digitalt FN-toppmöte om hållbara livsmedelssystem

Publicerad

Idag, den 23 september, bjuder FN:s generalsekreterare António Guterres in till ett toppmöte om livsmedelssystem - Food Systems Summit 2021 (FSS). Statsminister Stefan Löfven håller det svenska anförandet på toppmötet som syftar till att förändra våra livsmedelssystem till att bli mer hälsosamma, mer inkluderande, mer rättvisa och mer hållbara.

Livsmedelsystemen globalt spelar en avgörande roll för miljö, klimat och hälsa. Vid dagens toppmöte samlas stats- och regeringschefer, ministrar och representanter för FN, civilsamhälle, näringsliv och organisationer för att diskutera behov, möjligheter och utmaningar med omställningen till mer hållbara livsmedelssystem.

Sverige har arbetat intensivt i det förberedande arbetet inför FSS. För att inkludera så många perspektiv som möjligt har bland annat sju dialoger arrangerats som har lett fram till en nationell färdväg. Den ska tas tillvara för att visa vägen för hur arbetet med att utveckla hållbara livsmedelssystem ska fortsätta, även efter toppmötet.

Målet för Sverige är att vara ledande i arbetet med Agenda 2030. För att driva på omställningen mot mer hållbara livsmedelssystem kan det till exempel handla om att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, att minska matsvinn och dra nytta av satsningar på forskning och innovation inom de areella näringarna som görs i Sverige.

– Livsmedelssystemen globalt behöver förändras för att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Toppmötet är inte målet, utan början på ett fortsatt arbete. Jag ser särskilt positivt på det engagemang vi ser för omställningen. Vi ska fortsätta att bygga på de starka partnerskap vi har i Sverige kring våra livsmedelssystem, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Mer om Food Systems Summit (FSS)

Läs mer om arbetet inför toppmötet via länkarna nedan.