Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ansökningstiden för uppehållsstatus för brittiska medborgare förlängs till årsskiftet

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att brittiska med­borgare och deras familje­medlem­mar får förlängd tid att ansöka om uppe­hålls­status enligt utträdes­avtalet mellan Stor­britan­nien och EU. Ansök­nings­tiden förlängs från den 30 september 2021 till den 31 december 2021.

Möjligheten att ansöka om uppe­hålls­status gäller brittiska med­borgare som flyttat till Sverige före den 1 januari 2021 och deras familje­med­lemmar. Genom rege­ringens beslut om en ändring i utlän­nings­förord­ningen får denna grupp ytter­ligare tre månader att ansöka om att reglera sin vistelse i Sverige.

Personer som inte ansöker i tid, och inte heller har legali­serat sin vistelse i Sverige på annat sätt, kommer efter den 31 december 2021 att vistas i Sverige olov­ligen. Detta kan inne­bära allvar­liga konse­kvenser för personer som missar att lämna in sin ansökan.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00