Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar vid konferens med anledning av demokratins 100-årsjubileum

Publicerad

I morgon, fredag den 10 september, medverkar utbildningsminister Anna Ekström vid en demokratikonferens för region Västernorrland med anledning av demokratins 100-årsjubileum. Ministern kommer att hålla ett inledningsanförande och delta i ett samtal om skolans demokratiuppdrag.

Tid:
Plats: Digitalt

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Regeringen uppmärksammar 100-årsfirandet på en rad olika sätt och har bland annat slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att tillsammans verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för människor att vara delaktiga. Under hösten genomförs 17 regionala digitala demokratikonferenser där företrädare från kommuner och regioner samt aktörer inom civila samhället bjuds in. Konferenserna syftar till att uppmärksamma den svenska demokratin och med utgångspunkt i en lägesanalys diskutera hur det kommunala och regionala arbetet med att stärka demokratin kan genomföras.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Genvägar

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet