Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i inreseförbudet för personer som reser till Sverige från vissa länder utanför EU/EES

Publicerad

Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna innebär framför allt att personer som kan visa upp vaccinationsintyg utfärdade i vissa utpekade länder och områden undantas från inreseförbudet. Beslutet innebär också att inreseförbud återinförs från ett antal länder i enlighet med ministerrådets uppdaterade reserekommendation till EU:s medlemsstater, samt att vissa ändringar görs för att göra regleringen om inreseförbud mer enhetlig och förenkla inreseprocessen för både resenärer och gränspolisen.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts vid flera tillfällen, och det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 oktober 2021.

Inreseförbudet innebär att en utlänning som reser till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz som utgångspunkt ska nekas inresa i landet och avvisas. Det finns ett flertal undantag från förbudet men normalt sett krävs uppvisande av ett negativt covid-19 test, även om resenären omfattas av något av undantagen.

Vaccinationsintyg utfärdade av vissa länder utanför EU/EES

Regeringens beslut innebär att personer som reser till Sverige och kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i Nordmakedonien, San Marino, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Vatikanstaten, är undantagna från inreseförbudet och testkravet. Enligt beslut av EU-kommissionen betraktas vaccinationsintyg utfärdade i dessa länder som likvärdiga med EU:s digitala vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras på samma sätt och i samma tekniska system som EU:s digitala covidintyg. Ytterligare flera länder väntar besked från EU-kommissionen inom kort, däribland Storbritannien. Avsikten är alltså att fler länder löpande ska läggas till i den svenska regleringen efterhand som kommissionen fattar beslut, vilket regeringen fortlöpande kommer att informera om.

Effekten är att resandet till Sverige från länder utanför EU/EES nu underlättas. Samtidigt iakttar regeringen fortsatt försiktighet och behåller testkravet gentemot övriga resenärer från länder utanför EU/EES på grund av det fortsatt osäkra smittspridningsläget och spridningen av virusvarianter av särskild betydelse, sammanvägt med svårigheterna med kontroll och verifikation av den uppsjö av olika vaccinationsintyg som dessa resenärer kan uppvisa. Detta ska ses som ett steg i ett successivt och ansvarsfullt öppnande av resandet till Sverige för vaccinerade personer från andra länder.

EU:s digitala covidintyg för resenärer från tredje land och förlängd tidsgräns för negativt provsvar

Detta beslut innebär också att undantag från testkravet införs för resenärer från tredjeland som kan uppvisa EU:s digitala covidintyg, vilket medför att inreserestriktionerna vid resa från ett land inom och utanför EU/EES blir de samma i detta avseende. Det förenklar inreseprocessen både för resenärer och gränspolisen.

För att förenkla för långväga resenärer och göra regleringen om inreseförbud mer enhetlig innebär beslutet också att tidsgränsen förlängs för det negativa covid-19-test, som personer som reser till Sverige från övriga länder utanför EU/EES och som omfattas av något undantag från inreseförbudet, måste visa upp för att få resa in i landet. Beslutet innebär att testet inte får vara äldre än 72 timmar vid inresan. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år och äldre, med vissa undantag.

Ändringar i inreseförbudet för personer bosatta i vissa länder

Slutligen har regeringen beslutat att Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Brunei, Japan och Serbien tas bort samt Uruguay läggs till på listan över länder där personer bosatta i de särskilt utpekade länderna är generellt undantagna från inreseförbudet enbart på den grunden att han eller hon är bosatt där. Beslutet gäller från och med den 20 september. Det innebär att inreseförbud återinförs för personer bosatta i de borttagna länderna och att personer bosatta i Uruguay generellt undantas från inreseförbudet. Övriga undantag från inreseförbudet kommer även fortsättningsvis vara tillämpliga på personer som är bosatta i dessa länder. Dessa ändringar sker med anledning av en uppdatering av EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland som beslutades den 9 september 2021 baserat på uppgifter från EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

 

Ändringarna träder i kraft den 20 september 2021.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.

Frågor från media hänvisas till inrikesministerns pressekreterare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.