Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

300 miljoner kronor omfördelas från utvecklingsbistånd i Afghanistan till humanitära nödinsatser

Publicerad

Den humanitära situationen i Afghanistan och på andra platser i världen förvärras snabbt. För att säkerställa att biståndsmedel används på ett effektivt sätt, givet det nya läget i Afghanistan, beslutar regeringen därför att omfördela 300 miljoner kronor från utvecklingssamarbetet med Afghanistan till arbetet med humanitära insatser. Omfördelningen berör endast beslutade medel under 2021.

Den dramatiska utvecklingen i Afghanistan har försvårat förutsättningarna för att bedriva utvecklingsverksamhet i landet. Under den osäkra period som för närvarande råder har Sverige och andra givare stoppat utbetalningar till statliga aktörer för att se till att biståndsmedel inte stärker talibanregimen. Viktiga delar av utvecklingssamarbete kan fortfarande bedrivas och kommer fortsätta, medan andra projekt har avbrutits.

Sverige kommer att löpande analysera läget i Afghanistan och söka nya vägar att arbeta med långsiktiga utvecklingsinsatser i landet. Kvinnors och flickors, kvinnorättsförsvarares, människorättsförsvarares och journalisters situation är särskilt utsatt. Vår solidaritet med det afghanska folket står fast, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Samtidigt ökar de humanitära behoven markant. Regeringen har därför idag beslutat att omfördela medel för innevarande år som, givet det svåra nya läget i Afghanistan, inte kommer att kunna nyttjas, till arbetet med humanitära nödinsatser. Pengarna ska användas för att bland annat motverka ökad hunger, sjukvårdsinsatser och risk för svält.

–  En betydande del av det svenska och internationella utvecklingssamarbetet med Afghanistan har, givet det kaotiska läget i landet, pausats. Samtidigt är behoven enorma och bedömare varnar för en humanitär kris i närtid. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta. Omfördelningen gör det möjligt för Sverige att ytterligare stödja Afghanistans folk i denna svåra tid, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.