Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Utökade möjligheter för deltagare i internationella elittävlingar att resa in i landet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring i det tillfälliga inreseförbudet från tredjeland som utökar möjligheterna för personer som ska delta i internationella elittävlingar att resa in i Sverige.

Ett tillfälligt inreseförbud från tredjeland (dvs. från andra länder än EES-länder eller Schweiz) har gällt sedan mars 2020. Inreseförbudet, som är en gemensam åtgärd på EU-nivå för att hindra smittspridning, är redan i dag försett med ett undantag för personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

– Det undantag som regeringen nu beslutat är viktigt för att vi ska kunna öka möjligheterna att genomföra internationella elittävlingar i bland annat e-sport i Sverige, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Beslutet innebär att undantaget för internationella elitidrottstävlingar ska kunna tillämpas även inför andra liknande elittävlingar. Det finns fortfarande ett krav på att personer måste kunna visa upp ett negativt covid-19-test.

– Jag är glad att vi nu med detta beslut öppnar upp för att möjliggöra för internationella e-sportsevenemang även i pandemitider. Sverige har länge varit ett föregångsland inom e-sport, något vi fortsatt måste värna, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Ändringen träder i kraft den 23 augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.