Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen beslutar tilläggsdirektiv till förverkandeutredningen

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett tilläggs­uppdrag till förverkande­utred­ningen som syftar till att stärka rätts­säker­heten för företag i mål om böter för företag.

Den 17 juni 2020 tillsattes för­ver­kande­utred­ningen som syftar till att göra regel­verket om hur brotts­vinster kan tas från krimi­nella tydli­gare och effektivare.

Dir. 2021:63 Tilläggsdirektiv till 2020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)

Nu har regeringen beslutat om ett tilläggs­uppdrag till ut­red­­ningen. Det innebär att utred­ningen ska ta ställ­ning till om bland annat rätten till offen­tlig försva­rare också uttryck­ligen ska omfatta företag i samband med brotts­utred­ningar och mål om böter för företag.

Uppdraget ska redo­visas senast den 17 december 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh