Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Märta Stenevi deltar i World Pride

Publicerad

Den 16-17 augusti deltar jämställdhetsminister Märta Stenevi i World Pride, som i år äger rum i Köpenhamn och Malmö. Jämställdhetsministern kommer att delta i en rad möten och evenemang, bland annat i en nordisk jämställdhetspaneldebatt på temat unga hbtqi-personers livssituation tillsammans med de nordiska jämställdhetsministrarna. Jämställdhetsminister Märta Stenevi kommer även att ha bilaterala möten med Danmark och Frankrikes jämställdhetsministrar och med EU-kommissionär Helena Dalli.

Hbtqi-personers utsatthet för hatbrott, diskriminering och våld runt om i världen är stor och i flera länder ses en utveckling som går åt fel håll. Den pågående pandemin har dessutom utsatt samhällen för extra stora påfrestningar, vilket innebär en ökad risk för att de mänskliga rättigheterna begränsas och åsidosätts.

-Vi lever i en tid där tanken om alla människors lika värde utmanas på olika sätt. Pandemin har gjort redan sårbara grupper ännu mer utsatta. Arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter är därför viktigare än på länge, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

De nordiska jämställdhetsministrar kommer även att träffa Natalia Kanem, verkställande direktör för UNFPA (United Nations Populations Fund) för att diskutera hur det nordiska samarbetet kan ge stöd i de globala utmaningarna som finns när det gäller hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter.

World pride arrangeras den 12-22 augusti i Köpenhamn och Malmö. 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.