Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 29 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektiva möjligheter att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra allvarliga brott

Publicerad

Regeringen avser inom kort att tillsätta en utredning som ska se över använd­ningen av hemliga tvångs­medel i preventivt syfte för att förebygga, förhindra och upptäcka allvar­liga brott som till exempel skjutningar.

Ladda ner:

Översynen av använd­ningen av hemliga tvångs­medel i preventivt syfte, exempelvis avlyss­ning i ett under­rättelse­skede utanför en förunder­sökning, sker för att bland annat för­hindra nya skjut­ningar. Utred­ningen ska se över om det exempel­vis ska vara möjligt att använda hemliga tvångs­medel enligt preventiv­lagen, som idag endast omfattar vissa allvar­liga brott såsom terrorist­brott, även vid gäng­rela­terad brotts­lighet.

– Nu vill vi utreda möjlig­heten att kunna använda ytter­ligare centrala verktyg för att förhindra skjut­ningar där såväl unga som oskyldiga människor riskerar att drabbas och som sätter skräck i vårt samhälle. Det här är en utredning som efterfrågats av Polis­myndigheten. Vi ska göra allt i vår makt för att bekämpa gängen, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio