Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde besöker Kosovo

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde besöker Kosovo den 8 juli i sin roll som ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Den viktigaste frågan under besöket är kvinnors meningsfulla deltagande i konfliktlösning, fredsbyggande och politiska processer.

Resan genomförs med Åsa Regnér, assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women.

- Under den här resan kommer vi att fokusera på vikten av kvinnors deltagande i alla faser av konfliktförebyggande arbete, konfliktlösning och fredsbyggande. Vi vet att det leder till en mer hållbar fred om kvinnor har en plats vid bordet – inte bara när frågor som är direkt relaterade till kvinnors situation diskuteras, säger Ann Linde.

Under resan kommer utrikesminister Ann Linde och Åsa Regnér att besöka OSSE-projekt i fält kopplade till motverkande av våld mot kvinnor, samt delta i samtal med civilsamhället om agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Utrikesministern och Åsa Regnér kommer även att träffa Vjosa Osmani, Kosovos president, Donika Gërvalla-Schwarz, utrikesminister tillika vice-premiärminister, samt Goran Rakić, minister med ansvar för bland annat återvändandefrågor.

Fakta

Kosovo ingår inte bland OSSE:s 57 deltagande stater, men OSSE:s mission i Kosovo (OMiK) är en av organisationens största missioner med 497 anställda. OMiK skapades under FN-insatsen UNMIK:s paraply och FN:s säkerhetsrådsresolution 1244. Missionens mandat omfattar bland annat mänskliga rättigheter, demokratisering och säkerhet.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1173260
e-post till Adriana Haxhimustafa