Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Kammarkollegiet om ersättning för eventuella vaccinskador för utlandsstationerade statsanställda

Publicerad

Regeringen har i dag gett Kammarkollegiet i uppdrag att med berörda myndigheter ingå överenskommelser om skadereglering och ersättning för utlandsstationerade vid eventuella läkemedelsskador orsakade av vaccin mot covid-19. Uppdraget syftar till att ge den här kategorin av statligt anställda som vaccineras utomlands samma rätt till ersättning som medarbetare som vaccineras i Sverige.

För utlandsstationerade medarbetare vid de statliga myndigheterna kan de praktiska förhållandena försvåra möjligheterna att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige. Utlandsstationerade har redan i dag rätt till sjukvård men saknar rätt till ersättning för eventuella skador som de kan drabbas av genom vaccinet, eftersom den svenska läkemedelsförsäkringen enbart gäller i Sverige.

Regeringen har mot den här bakgrunden beslutat att ge Kammarkollegiet i uppdrag att med berörda statliga myndigheter ingå överenskommelser om skadereglering och ersättning för utlandsstationerade vid läkemedelsskador som skulle kunna orsakas av vaccinet. Uppdraget omfattar ersättning för skador orsakade av vaccin som är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten och i Sverige.

Regeringsuppdraget syftar till att utlandsstationerade och deras medföljande familjemedlemmar ska ges motsvarande rätt till ersättning som medarbetare som har kunnat vaccinera sig i Sverige och som omfattas av läkemedelsförsäkringen.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.