Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Irak

Publicerad

Idag beslutade regeringen att Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) ska ta fram underlag till en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2022-2026. Den nuvarande strategin löper ut vid årsskiftet.

Irak står inför stora utmaningar efter långa perioder av konflikt. Situationen har förvärrats på grund av covid-19-pandemin. När den nuvarande strategin för utvecklingsarbete med Irak löper ut vid årsskiftet krävs att nästa strategi fokuserar på fredliga och inkluderande samhällen i Irak.

FBA och Sida ombeds därför att ta fram ett underlag inför den nya strategin som fokuserar på mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati och rättsstatens principer, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling samt hållbart nyttjande av naturresurser i landet. Sida och FBA ombeds också inom respektive område att se på möjligheterna att arbeta med insatser som tar itu med konsekvenserna av pandemin.

Dagens beslut visar vårt fortsatta engagemang och breda samarbete med Irak. När den nuvarande strategin antogs befann sig Irak i ett omedelbart postkonfliktskede och var i stort behov av stöd för stabilisering och återuppbyggnad. De behoven förblir centrala även i kommande strategi, men vi hoppas också kunna lägga ett ännu större fokus på demokratisk utveckling, jämställdhet och miljö och klimat”, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete. 

Säkerhetsläget i Irak är fortsatt instabilt och behovet av ekonomiska, sociala och demokratiska reformer är stort. Läget för människor i Irak präglas bland annat av en skör humanitär situation, fattigdom, ojämställdhet och miljö- och klimatmässiga utmaningar. De fortsatt stora behoven gör att arbetet för stabilisering och återuppbyggnad förblir centralt, liksom frågor som rör jämställdhet.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.