Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen stödjer låg- och medelinkomstländernas klimat och hållbarhetsarbete med 100 miljoner kronor via UNDP inför FN-mötet Stockholm +50

Publicerad

Sverige står den 2-3 juni 2022 värd för FNs högnivåmöte Stockholm +50 på temat ”A healthy and prosperous planet for all- our responsibility, our opportunity”. Mötet skall uppmärksamma och högtidlighålla FN:s första miljömöte som hölls i Stockholm 1972 och bidra till miljödimensionen i hållbar utveckling.

För att bistå ett hundratal länder i framtagandet av nationella genomförandeplaner för klimat och miljömålen i Agenda 2030 beviljar regeringen 100 miljoner kronor i verksamhetsstöd till FN:s utvecklingsprogram UNDP. Resultaten av dessa planer kommer att presenteras vid FN-mötet Stockholm + 50.

Sverige har i och med den FN-resolution som antogs den 24 maj i år, ett åtagande att stå värd för ett internationellt möte ”Stockholm+50 – A healthy and prosperous planet for all- our responsibility, our opportunity”. Syftet med högnivåmötet är att bidra till att öka takten i genomförandet av Agenda 2030 och främja hållbar återhämtning.

Vi behöver nu ta varje tillfälle i akt att främja det globala arbetet med att nå våra miljö- och klimatmål, samtidigt som vi bidrar till en fortsatt grön återhämtning. Därför har regeringen tagit initiativ till Stockholm+50. Mötet äger rum vid en kritisk tidpunkt i historien och har möjligheten att flytta fram positioner och visa att världen tar miljö-och klimatutmaningar på allvar”, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh

Utöver stödet via UNDP ges Sida i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan bidra i förberedelserna för mötet utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig. I uppdraget ingår att ge civilsamhällesorganisationer och ungdomar möjligheter att delta i förberedelserna inför och vid mötet. Sida ska också undersöka vilka möjligheter som finns för ökad internationell finansiering till låginkomstländer för hållbar utveckling på miljö- och klimatområdet.

Bakgrund
Klimat och miljöfrågorna i hållbarhetsagendan är i fokus för Stockholm+50. Framsteg inom klimat och miljö-området, inklusive biologisk mångfald och havsfrågor, är avgörande för uppfyllandet av Agenda 2030-åtagandena, vilket har stor betydelse för utvecklingen i låginkomstländer. Stockholmskonferensen 1972 var på många sätt startskottet för det internationella miljösamarbetet vi känner idag.

Mötet är en möjlighet för Sverige att påverka hållbarhetsagendan i ett årtionde som på flera sätt kommer vara avgörande för framtida samhällsutmaningar och möjligheter bortom rena miljöfrågor. Många länder kommer vid tidpunkten för mötets genomförande brottas med sociala och ekonomiska utmaningar i spåren av COVID-19. 

Klimatförändringar och miljöeffekter slår allra hårdast mot de fattigaste länderna och befolkningarna. UNDP:s och Sidas samlade erfarenheter och breda närvaro i utvecklingsländer blir viktig för att bistå låginkomstländer att bidra till mötet men framförallt accelerera genomförandet i sina länder.

 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.