Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen och SKR överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering av barn och ungdomar

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021. Beslutet innebär bland annat att regionerna får ersättning för skyndsam vaccination för barn och ungdomar som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering från det året man fyller 16 år samt för barn med vissa medicinska tillstånd i åldrarna 12–15 år. Med anledning av detta finns behov av att uppdatera ansvars- och kostnadsfördelningen mellan staten och SKR för genomförandet av vaccinationer mot covid-19.

Ändringsöverenskommelsen innebär bland annat att även de barn och ungdomar som rekommenderas vaccination ska vaccineras skyndsamt, kostnadsfritt och att vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för vaccinering av barn och ungdomar.

Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination har erbjudits det.

Bakgrund till ändringsöverenskommelsen

Den 8 december 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021. Läs här

Den 1 april ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin. Läs här

Sedan slutet av maj finns ett vaccin mot covid-19 godkänt av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) från tolv års ålder. Vaccinet har tidigare varit godkänt för användning från sexton års ålder. Den 22 juni presenterade Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande vaccinationer av personer under 18 år.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.