Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nytt utökat statligt researrangörslån införs

Publicerad

Pandemin har inneburit att paketresearrangörer ska betala tillbaka stora summor till resenärer under kort tid för inställda och avbeställda resor. Mot bakgrund av detta införde regeringen tidigare i år en möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer. I vissa fall har resenärer accepterat en ny resa istället för pengar men nu ställs även många av dessa nya resor in. I dag har regeringen därför beslutat en förordning som innebär att arrangörer av paketresor får möjlighet till statligt lån för att kunna betala skulder till resenärer även för vissa ombokade resor som avbokas och ställs in. Stödet är en följd av ändringsbudgeten som riksdagen beslutade den 23 juni.

Om en paketresa ställs in har resenären rätt att få sina pengar tillbaka. Resenären kan även avboka avgiftsfritt och har rätt att få pengarna tillbaka om paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

I stället för återbetalning när resor ställts in eller avbeställts med anledning av pandemin har vissa resenärer dock valt att beställa en ny resa. Till följd av längden på pandemin ställs nu även vissa av dessa ombokningsresor in.

Dagens beslut innebär att researrangörer får möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer om en sådan ombokningsresa som skulle ha påbörjats före den 30 september i år, ställs in eller avbeställs senast den 1 augusti i år. Den ursprungliga resan som ställdes in eller avbeställdes skulle ha påbörjats under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021.

Ansökningsperioden för lånen är den 2–31 augusti i år. Kammarkollegiet är ansvarig för handläggningen av lånen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Mer om researrangörslån

Läs mer om regeringens införda researrangörslån på regeringen.se/researrangorslan.