Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår flera straffskärpningar för sexualbrott

Publicerad

Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar. Utredningen föreslår bland annat att straff­skalorna för flertalet sexual­brott ska skärpas.

Ladda ner:

Den särskilde utredaren, hovrätts­rådet Göran Nilsson, har haft i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder i skärpande och förtyd­ligande riktning när det gäller sexuella kränkningar.

SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

För att stärka skyddet för allvarliga sexuella kränk­ningar som begås på distans, till exempel över internet, föreslår utred­ningen att bestäm­melserna om våldtäkt och sexuellt övergrepp och motsvarande brott mot barn ska utvidgas.

Utredningen har också analyserat bestäm­melsen om utnyttjande av barn för sexuell posering. Det föreslås att bestäm­melsen ska utvidgas så att även ageran­den där barnet varit helt passivt och försatts i en sexuell pose av gärnings­mannen eller någon annan omfattas.

Utredningen föreslår vidare att nya straff­bestäm­melser om sexuellt ofredande mot barn, grovt sexuellt ofredande och grovt sexuellt ofredande mot barn ska införas samt att straff­skalorna för ett flertal sexual­brott ska skärpas. Bland annat föreslås att minimi­straffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn ska höjas från två års fängelse till tre års fängelse och att minimi­straffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.

Utredningen föreslår vidare en ny lag om hälso- och sjukvårdens spår­säkring efter sexualbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh