Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utbetalning av ersättning för personlig assistans ska kräva tillstånd

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som syftar till att förhindra att assistansersättning betalas ut till assistansbolag utan giltigt tillstånd. Förslaget innebär att en lucka i lagen täpps igen, vilket gör det svårare för oseriösa eller kriminella aktörer att utnyttja assistansberättigade. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är redan i dag otillåtet för Försäkringskassan att betala ut assistansersättning direkt till ett bolag som saknar tillstånd. Ifall den assistansberättigade väljer att själv ta emot ersättningen och sedan köpa assistans kan dock inte Försäkringskassan neka utbetalning, även om myndigheten vet att den går till en aktör som saknar tillstånd.

Nu föreslås Försäkringskassan och kommuner få ett sådant lagstöd. Att bedriva personlig assistans utan tillstånd är inte tillåtet, och anordnare som inte uppfyller kraven på tillstånd ska inte heller kunna få ersättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir propositionen tillgänglig digitalt?

Propositionen publiceras här på webbplatsen efter att den har överlämnats till riksdagen. Då kan du också söka efter den på riksdagens webbplats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter