Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag till MUCF att kartlägga omfattning och konsekvenser av hot och hat mot det civila samhället

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att göra en kvantitativ kartläggning av omfattning och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer under en period om 12 månader. MUCF ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 31 mars 2022.

-  När människor tystnar av rädsla att uttrycka sin åsikt så tystnar också demokratin och det är en mycket farlig utveckling för vårt samhälle. Flera undersökningar visar att aktörer i civilsamhället utsätts för hot och hat och en större kvantitativ kartläggning på området kan ge en överblick av omfattningen och en god grund att bygga framtida insatser på, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringens arbete för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat utgår från handlingsplanen Till det fria ordets försvar som togs fram 2017. Sedan dess har olika rapporter och undersökningar visat att även organisationer inom civilsamhället omfattas av utsatthet för hot och hat. I LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationers rapport Vi sluter oss inåt framkommer att 46 procent av barn- och ungdomsorganisationer någon gång har utsatts för hat och hot. 14 procent av organisationerna har av den anledningen avstått från planerad verksamhet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.