Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet och den nationella provsamordnarens uppdrag förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har också beslutat att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I september 2020 beslutade regeringen att flytta ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor till UHR. Då utsågs även Peter Honeth till nationell samordnare med ansvar att arbeta för att högskoleprovet skulle kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt hösten 2020 och våren 2021. Samtidigt beslutades att det huvudsakliga ansvaret för genomförande av högskoleprovet från och med den 1 juli 2021 flyttas tillbaka till universitet och högskolor.

Det kan dock i nuläget inte uteslutas att vissa restriktioner med anledning av covid-19-pandemin kan komma att gälla även i höst. Regeringen har därför beslutat om en senareläggning av ikraftträdandet av den förordningsändring som flyttar ansvaret för genomförandet av högskoleprovet från UHR tillbaka till universitet och högskolor. Förordningen kommer nu att träda i kraft den 1 januari 2022, vilket innebär att UHR fram till dess fortsätter att vara ansvarig för genomförandet av högskoleprovet.

Regeringen har även beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av högskoleprovet för att Peter Honeth ska kunna bistå UHR vid planeringen och genomförandet av höstens högskoleprov som hålls den 24 oktober. I samordnarens uppdrag ingår även att lämna förslag på en permanent organisation som innebär att det är en myndighet som har det samlade ansvaret för provets genomförande. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.