Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige ordförande i ILO:s styrelse

Publicerad

Den 25 juni utsågs Sverige till ordförande i Internationella arbetsorganisationens (ILO) styrelse för perioden 2021–2022. Som ordförande i styrelsen får Sverige en nyckelroll i att lösa ut komplicerade frågor, värna trepartismen och direkt bidra till ILO:s arbete.

Ordförandeskapet skapar förutsättningar för aktiv delaktighet i ILO:s verksamhet och bidra till organisationens arbete i att bekämpa fattigdom och verka för social rättvisa, inte minst i spåren av Covid19-pandemin.

Ambassadör Anna Jardfelt är utsedd till Sveriges representant och ordförande. Hon tjänstgör idag som chef för Sveriges representation i Genève.

Den 18 juni, vid den 109:e Internationella arbetskonferensen, valdes Sverige in som ordinarie medlem i styrelsen för perioden juni 2021 till juni 2024.

Presskontakt

Fredrik Persson
Tf pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson