Innehållet publicerades under perioden

-

Svenska och franska ministrar enas om att intensifiera insatserna för att stärka den gröna omställningen

Publicerad

Sveriges miljö- och klimatminister, Per Bolund, jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman träffade tidigare i veckan Frankrikes minister för ekologisk omställning, Barbara Pompili, under hennes besök i Stockholm för att diskutera gemensamma insatser för att stärka den gröna omställningen på nationell, europeisk och global nivå.

Med utgångspunkt i det svensk-franska partnerskapet för innovation och gröna lösningar, som undertecknades av Sveriges statsminister Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron 2017, och uppdaterades 2019, diskuterade ministrarna bland annat hur samarbetet på områdena smarta hållbara städer och förnybar energi kan fördjupas.

Ministrarna uttryckte sitt fortsatta stöd för Parisavtalets 1,5-gradersmål och en gemensam ambition om en framgångsrik 26:e klimatkonferens (COP26) i Glasgow, särskilt genom att främja den europeiska gröna given och den europeiska klimatlagen som kommer att ingå i Frankrikes och Sveriges framtida EU-ordförandeskap. Man diskuterade också frågan om biologisk mångfald, särskilt mot bakgrund av COP15 och den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020.

Med fokus på innovationssystem är det svensk-franska partnerskapet för innovation och gröna lösningar en värdefull plattform för att gemensamt utveckla innovativa lösningar på globala utmaningar genom att sammanföra svenska och franska beslutsfattare, nationella organ och näringslivet. Partnerskapet omfattar områden som grön omställning, digitalisering och hälsa.

Diskussionerna utgör en förberedelse inför den kommande översynen och uppdateringen av partnerskapet, som enligt planerna kommer att äga rum senare i år med statsminister Löfven och president Emmanuel Macron.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen
Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785224
e-post till Frida Färlin
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0348338
e-post till Henrik Jalalian