Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tilldelas medel för undersökning om föräldraskap, våld och stöd

Publicerad

Regeringen beviljar Stiftelsen Allmänna Barnhuset 1,5 miljoner kronor för att, i samarbete med Karlstads universitet, planera och genomföra en föräldraenkätundersökning och intervjuer om föräldraskap, våld och stöd.

Syftet med enkätstudien är att följa upp tidigare föräldrastudier om våld genom att undersöka förekomsten av olika former av våld mot barn inklusive partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld. Syftet är även att undersöka hur covid-19- pandemin påverkat föräldraskap. Studien syftar också till att undersöka behovet och erfarenheterna av föräldraskapsstöd.

- Barn måste skyddas från våld. Även om mycket har gjorts för att säkerställa barns rätt till skydd från våld utsätts många barn i Sverige fortfarande och sannolikt är mörkertalet stort. Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver ett viktigt arbete med att förebygga våld mot barn i Sverige. Nu beviljar vi stiftelsen medel för att genomföra en viktig undersökning om föräldraskap, våld och stöd säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

Förekomsten av våld mot barn i Sverige har studerats regelbundet sedan införandet av den s.k. anti-agalagen i föräldrabalken år 1979. De nationella studierna har belyst barns erfarenheter av våld och kränkningar och föräldrars bruk av och inställning till våld mot barn. De senare studierna, från 2006 och framåt, har skett i samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet.

Undersökningen kommer att pågå mellan 2021 och 2022. Under 2022 kommer rapporten att sammanställas och resultaten att spridas.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.