Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråden Linde, Lind och Ygeman i samtal med Facebook och Google om demokrati på internet

Publicerad

Demokrati på internet är temat för det dialogmöte som initierats av utrikesminister Ann Linde, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman onsdagen den 16 juni. I dialogen deltar Janne Elvelid, samhällspolitisk chef på Facebook Sverige, Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige, Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders och Nadja Dolata, sakkunnig inom mänskliga rättigheter, genus och innovation. Samtalet modereras av journalisten Emanuel Karlsten.

Internet har öppnat nya möjligheter för yttrandefrihet och demokratiskt deltagande. Regeringen bjuder in de digitala plattformsföretagen och civilsamhället till en dialog om hur man kan tillvarata möjligheterna och samtidigt tackla utmaningarna för demokratin på internet.

”De digitala plattformarna har blivit en viktig arena för demokrati och ett medel för demokratikämpar att göra sina röster hörda. Vi behöver fortsätta dialogen om vad företagen har för ansvar i att värna detta.” säger utrikesminister Ann Linde.

De digitala plattformarna har kommit att bli en grundläggande del av människors vardag och ändrat hur vi konsumerar, umgås och tar del av information. Samtidigt har trösklarna sänkts för de som vill begränsa demokrati och mänskliga rättigheter.

”Internetplattformar måste ta ett större ansvar för att ta bort och hålla borta uppenbart olagligt innehåll. Vi måste värna människors yttrandefrihet från att kväsas av hat och hot på internet” säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Flerpartssamverkan och transparent dialog mellan alla berörda aktörer, inklusive stater, företag och civilsamhället är angeläget för regeringen i dessa frågor.

”Vi behöver alla göra vad vi kan för att värna demokratin på nätet. Dels så att alla kan känna sig trygga i vilka rättigheter de har, dels så att vi skapar ett samtalsklimat som inte avskräcker unga personer att engagera sig i demokratin” säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Samtalet går att följa live på utrikesdepartementets svenska Twitter- och Instagramkonton @utrikesdep samt på www.ud.se kl. 15:30

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1173260
e-post till Adriana Haxhimustafa

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.