Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven tar emot Schweiz förbundspresident Guy Parmelin

Publicerad

Måndag den 14 juni tar statsminister Stefan Löfven emot Schweiz förbundspresident Guy Parmelin i Stockholm. Löfven och Parmelin kommer att diskutera relationen mellan länderna, bland annat på handels- och innovationsområdet. De kommer även att diskutera relationen mellan EU och Schweiz samt hur våra länder kan jobba ännu närmare varandra i multilaterala organ som FN och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

Förbundspresident Parmelin kommer under sitt besök i Sverige även att tas emot av H.M. Konungen i audiens. Därutöver kommer han att träffa talman Andreas Norlén och delta vid ett innovationsseminarium i riksdagen, samt ha möten med näringsminister Ibrahim Baylan och med Ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. .

I anslutning till mötet med statsministern kommer ett samförståndsavtal om innovationssamarbete undertecknas mellan Vinnova och schweiziska motsvarigehten InnoSuisse.