Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring av brott föreslås bli permanent

Publicerad

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ska bli permanent. Det är ett av förslagen som presenteras i ett betänkande som i dag har lämnats över till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål bygger på ökad samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan och ett ändrat arbetssätt hos Polismyndigheten med fokus på tidiga utredningsåtgärder. Försöket har fallit väl ut och gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna. I betänkandet föreslår nu utredaren Stefan Strömberg att försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål ska göras permanent.

Utredaren föreslår även andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott. Bland annat att hanteringen av strafförelägganden ska förenklas och att det ska bli lättare att delge personer som är svåra att få tag i.

Försöksverksamheten inleddes i januari 2018 i norra Stockholm och finns sedan januari 2021 i samtliga polisregioner i landet. Regeringen har sedan tidigare beslutat att försöksverksamheten ska pågå till och med 2022.

Snabbförfarandet i brottmål är en av punkterna i regeringens 34‑punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00