Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen förlänger den temporära trafikplikten

Publicerad

Regeringen har beslutat att ytterligare förlänga den temporära allmänna trafikplikten för åtta linjer till och från Norrland och Gotland. Trafikplikten förlängs till och med den 31 december 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Coronapandemin har inneburit ett kraftigt passagerarbortfall för flyget, vilket i sin tur lett till att flygbolag gjort kraftiga neddragningar av linjeutbudet och på vissa linjer helt upphört med trafiken. För att säkra samhällsviktiga flygtransporter och en grundläggande tillgänglighet, förlänger regeringen den allmänna trafikplikten. Det innebär att Trafikverket upphandlar trafik på linjerna om det inte finns förutsättningar för kommersiella aktörer att upprätthålla trafiken.

Beslutet om en temporär allmän trafikplikt beslutades första gången i april 2020 och har förlängts två gånger. Nu förlänger regeringen beslutet en tredje gång, denna gång till och med den 31 december 2021.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00