Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Översyn av möjligheten att genomföra smittsäkra större evenemang

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att redogöra för om anpassningar gällande större evenemang kan göras på ett smittsäkert sätt redan under det som refereras till nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner utgår ifrån Folkhälsomyndighetens tre nivåer för smittspridning. Folkhälsomyndigheten ska nu göra en bedömning om större evenemang kan genomföras på ett smittsäkert sätt redan under nivå 2. Myndigheten ska vidare bedöma om det finns behov av anpassningar för större evenemang som annars inte hade kunnat genomföras under nivå 1, med stöd av exempelvis sektionering, testning eller vaccinationsbevis.

Folkhälsomyndigheten ska under uppdraget föra dialog med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Polismyndigheten och länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas den 7 juni 2021.

Regeringen presenterade den 27 maj 2021 en plan i fem steg för avveckling av restriktioner. I planen beskrivs övergripande principer för anpassning av restriktioner, samt vilka restriktioner och rekommendationer som förväntas gälla under tre olika nivåer och de bedömningsgrunder som regeringen kommer ha som utgångspunkt. När dessa nivåer träder i kraft fastställs genom en samlad bedömning av smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationsgraden.

Nivå 3 är den nuvarande nivån. Av planen framgår att nivå 2 bedöms inträda den 1 juli, och nivå 1 i september.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.