Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökade befogenheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål

Publicerad

Regeringen avser i morgon att besluta en lagrådsremiss med förslag till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Förslaget innebär att polisen ska få en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Ladda ner:

Våldet från kriminella har förändrats på ett oroväckande sätt de senaste åren. En del i utvecklingen är att antalet skjutningar och sprängningar har ökat, framför allt som en följd av konflikter mellan olika grupperingar. För att polisen ska få bättre möjligheter att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott föreslår regeringen lagändringar som ger polisen en ny befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter sådana föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus, till exempel trappuppgångar och tvättstugor.

– Med förslaget vill regeringen förbättra polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i förebyggande syfte. Polisen måste ges större befogenheter att söka efter vapen och sprängämnen för att strypa de kriminellas tillgång till farliga föremål och för att minska risken för allvarliga våldsbrott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Den nya befogenheten till husrannsakan får användas i situationer där risken framstår som stor att till exempel skjutvapen eller sprängämnen ska användas vid våldsbrott. Ett krav är att det kan antas att åtgärden leder till att ett farligt föremål påträffas genom åtgärden.

Regeringen kommer även besluta att Utredningen om barn som misstänks för brott får ett tilläggsuppdrag som innebär att se över om det ska införas utökade möjligheter till beslag, husrannsakan och kroppsvisitation mot barn under 15 år.

Förslagen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.