Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen överlämnade betänkande

Publicerad

I dag mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)” från nationelle samordnaren Göran Johnsson. Betänkandet innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik.

Utredningen föreslår bland annat att kraven på kunskap måste bli tydligare, och att utbildningsnivån höjs i hela sektorn. Det handlar exempelvis om att bredda rekryteringen och få fler män till verksamheterna.

Coronapandemin har visat på vikten av ett nära och tydligt ledarskap. Storleken på arbetsgrupperna föreslås därför vara högst 20–30 medarbetare per verksamhetsnära chef. Utredningen pekar även på vikten av att skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla bör erbjudas heltidsanställning och tillsvidareanställning, som en viktig jämställdhetsåtgärd i en starkt kvinnodominerad bransch. De delade turerna föreslås avskaffas.

Vidare anser utredningen att kommuner bör ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik. Personalen behöver vara delaktig och erbjudas fortbildning om digitalisering.

Slutligen anser utredningen att regeringen bör ta initiativ till att ett nationellt kompetenscenter byggs upp, där kunskap om till exempel demenssjukdomar, geriatrik, logistik och verksamhetsutveckling kan samlas.

Utredningen Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre (dir. 2019:77) tillsattes den 7 november 2019, och byggde på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Göran Johnsson, nationell samordnare
070–5561495
goran.johnsson@ifmetall.se

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström