Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tar emot rapporten Så fri är konsten

Publicerad

Idag överlämnar Myndigheten för kulturanalys rapporten Så fri är konsten om den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten. I uppdraget har ingått att analysera hur kulturpolitiska insatser kan påverka den konstnärliga friheten inom bidragsgivandet och i styrningen av verksamheten.

- Kulturen och konsten ska vara fri, oavsett vilken politiker som styr. Jag kommer alltid att stå upp för kulturens frihet och ta de steg som krävs för att säkra den. Det är mot bakgrund av den övertygelsen jag gav detta uppdrag. Därför är jag glad att idag få ta emot en rapport som ger en viktig översyn av hur det ser ut i praktiken på alla politiska nivåer. Nu återstår arbetet att ta del av rapportens innehåll och vidta de åtgärder som behövs, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringsuppdraget gavs till Myndigheten för kulturanalys i november 2019. Översynen av bidragsgivningen har avgränsats till kulturpolitiska insatser på statlig nivå, medan översynen av verksamhetsstyrning fokuserats på lokal och regional nivå. Myndigheten har tittat på frågor om beslut fattas av sakkunniga eller av politiker och hur kulturinstitutionernas relation till den politiska beslutsnivån ser ut. Särskilt fokus har lagts på tillämpningen av principen om armlängds avstånd inom verksamhetsstyrningen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 58 40
e-post till Elina Jansson