Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fribeloppet för studerande slopas under hela 2021

Publicerad

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. I den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen medel för att förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 31 december 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I det läge Sverige fortsatt befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning för de personer som studerar med studiemedel under det andra kalenderhalvåret 2021. På så sätt kan studerande på till exempel vårdutbildningar och blivande läkare samt sjuksköterskor lättare gå in och avlasta inom vården, utan oro för att rätten till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska påverkas. Behovet av personal är stort, speciellt under sommaren.

Att det inte görs någon inkomstprövning innebär i praktiken att fribeloppet slopas för samtliga studerande även under det andra halvåret 2021, det vill säga från och med den 1 juli till och med den 31 december 2021. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Det slopade fribeloppet är ett undantag föranlett av den extraordinära situation som pandemin innebär.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.