Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Förslag på anpassning av restriktioner från 1 juli

Publicerad

Sedan regeringen den 27 maj presenterade en plan för anpassning och avveckling av restriktioner till följd av covid-19 har antalet smittade stadigt gått ned. Belastningen på vården har minskat, och cirka 50 procent av den vuxna befolkningen har fått åtminstone en dos vaccin. I dag skickas en promemoria på remiss med förslag på hur ett flertal restriktioner i steg 2 ska anpassas och träda i kraft den 1 juli 2021.

Deltagartaken för de arrangemang som faller in under begreppen allmänna sammankomster och offentliga tillställningar föreslås höjas ytterligare. Det innebär att för inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare tillåtas om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 deltagare med anvisad sittplats.

En särskild reglering föreslås för att möjliggöra att upp till 1 800 personer kan delta i demonstrationer utomhus.

För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus föreslås justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet, inte som nu även på tävlingsbanan. Samtidigt höjs deltagartaket till 900 utövare. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog, till exempel segling och enduro.

Deltagartaken kommer även fortsättningsvis att kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket innebär att det i praktiken i vissa fall kan bli färre som tillåts delta, beroende på lokalens, områdets eller utrymmets förutsättningar.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås även att mässor ska regleras särskilt, och få liknande regler som handelsplatser. Detta innebär bland annat att antalet utställare och besökare ska begränsas, och att mässorna ska organiseras så att trängsel undviks.

Sektionering

Utöver höjda deltagartak föreslås även att arrangemang kan anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd, och så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget. Då gäller deltagartaken för varje sektion.

För detta krävs att varje sektion har separata in- och utgångar samt tillgång till egna servicefaciliteter, som till exempel toaletter och i förekommande fall serveringsställen. Sektionerna ska vara avskilda så att deltagarna i en sektion inte blandas med deltagarna från en annan. Sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och personal som säkerställer att sektionerna upprätthålls.

Förslag vid nivå 1

Promemorian innehåller även förslag på vad som ska gälla då Sverige nått det som i planen beskrivs som nivå 1, vilket beräknas infalla i september. Då kommer bland annat deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster att tas bort helt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.