Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förordningar med anledning av inrättandet av ELA

Publicerad

Regeringen har beslutat om två förordningar med anledning av inrättandet av den Europeiska arbetsmyndigheten, ELA. Dels om samverkan med svenska myndigheter, dels att Arbetsmiljöverket får en samordnande roll.

Europeiska arbetsmyndigheten, ELA, inrättades den 31 juli 2019 genom EU-förordning 2019/1149 (ELA-förordningen) och ska vara fullt operativ senast augusti 2021.ELA ska bistå medlemsstaterna för att de på ett effektivt sätt ska kunna tillämpa och leva upp till unionsrätten, i fråga om arbetskraftens rörlighet och samordningen av de sociala trygghetssystemen inom unionen. Regeringen har nu fattat beslut om två förordningar för att ELA ska fungera tillfredsställande i Sverige.

Regeringen har nu fattat beslut om en ny förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av ELA. Förordningen innebär att myndigheterna får en allmän behörighet att samverka med ELA, till exempel att medverka i ömsesidiga granskningar mellan medlemsstater. Ett antal myndigheter får även samverka med ELA i fråga om samarbete och utbyte av information och när det gäller samordnade och gemensamma inspektioner.

Regeringen har även fattat beslut om en förordning som innebär ändringar i Arbetsmiljöverkets instruktion. Myndigheten får ansvar för att övergripande samordna frågor som omfattas av ELA-förordningen. Arbetsmiljöverket får också i uppgift att fortsätta representera Sverige i Europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete. I uppgiften ingår att på nationell nivå samordna arbetet med berörda myndigheter och med arbetsmarknadens parter

Förordningarna träder i kraft den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00