Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förlängningar av hyresstödet anmält till EU-kommissionen

Publicerad

Regeringen har i dagarna anmält förlängning av det statliga hyresstödet, som ska omfatta andra och tredje kvartalet i år, till EU-kommissionen. Stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Idag har regeringen beslutat om en extra ändringsbudget som innehåller förslaget om att förlänga hyresstödet även till det tredje kvartalet. Regeringen avser fatta beslut om förordningsändringar med anledning av förlängningarna av hyresstödet med det andra och tredje kvartalet i samband med att riksdagen beslutar om budgeten för ändamålet. Innan förordningsändringarna kan beslutas behöver stödet godkännas av kommissionen enligt statsstödsregelverket.

Hyresstödet innebär att den fastighetsvärd som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka statligt stöd för att kompensera 50 procent av den nedsatta lokalhyran.

Slutdatum för rabattöverenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd planeras bli detsamma för både andra och tredje kvartalet i år, dvs för perioden 1 april – 30 juni och för perioden 1 juli – 30 september. Slutdatum för rabattöverenskommelse planeras bli den 31 augusti. Även sista ansökningsdatum planeras bli detsamma för båda kvartalen. Sista dag för ansökan planeras bli den 30 september.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Mer om hyresstödet

Läs mer om hyresstödet på regeringen.se/hyresstod.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.