Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 har lämnats till riksdagen

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat flera förlängningar av stöd och ersättningar till företag, kommuner och regioner. Även stöden inom socialförsäkringen förlängs. För att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen tillförs medel liksom kris- och stimulansstöd på kulturområdet och till idrotten. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sammanlagt omfattar den extra ändringsbudgeten åtgärder på cirka 21 miljarder kronor. De flesta förslag har kommunicerats tidigare. Budgeten innehåller bland annat följande förslag:

Flera företagsstöd förlängs till och med tredje kvartalet

Regeringen föreslår att korttidsstödet och omställningsstöden förlängs till och med september 2021. Förlängningen av omställningsstöden omfattar både det ordinarie omställningsstödet och det förstärka omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner. Även omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag förlängs. Dessutom avsätts pengar för förlängningen av hyresstödet.

Regeringen föreslår även att SAS får tillgång till likviditet motsvarande 1,5 miljarder kronor i krediter. Regeringen föreslår också en utvidgning av det så kallade researrangörslånet så att stödet ska kunna användas för att ersätta konsumenter som först har bokat om en resa under pandemin men där även den nya resan har ställts in.

Begränsa smittspridningen

Regeringen föreslår att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för testning av covid-19. Regionerna föreslås också få ytterligare 470 miljoner kronor för att genomföra vaccineringen. Tillsammans med de 700 miljoner kronor extra som föreslogs i vårändringsbudgeten kommer regeringen därmed att tillföra totalt 4,4 miljarder kronor till regionerna som ersättning för genomförda vaccineringar. Dessutom får Folkhälsomyndigheten medel för att förstärka sina informationsinsatser mot de grupper som är svåra att nå för att öka vaccinationsgraden. Regeringen föreslår också ett bemyndigande för att kunna sälja vidare vaccindoser som inte behövs för att säkerställa det nationella behovet, med prisrabatt till andra stater eller COVAX. I budgeten tillförs även medel för skyddsutrustning till personliga assistenter.

Ytterligare 150 miljoner kronor ges till kommuner och regioner för att täcka merkostnader som uppstår för skyndsamma sjuktransporter med anledning av pandemin. Regeringen har också förlängt uppdraget till Trafikverket att förhandla och ingå överenskommelser med flygplatser för att säkra fortsatt beredskap för prioriterade sjukvårdstransporter dygnet runt. För detta tillförs omkring 14 miljoner kronor.

Förlängda ersättningar kopplade till vaccinmål samt fortsatt slopat fribelopp inom studiemedlet

Regeringen har sedan tidigare aviserat att vissa stöd och ersättningar som införts till följd av pandemin ska förlängas till dess att 70 procent i den vuxna befolkningen har fått vaccin. Regeringens bedömning är att vaccinationstäckningen inte kommer att vara så hög den 30 juni och föreslår därför att åtgärderna förlängs till och med 30 september 2021. Det gäller ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper, viss tillfällig föräldrapenning och läkarintygsfri tid. Dessutom förlängs kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

Även det tillfälligt slopade fribeloppet för studerande med studiemedel förlängs till och med den 31 december 2021. Anledningen är att det fortsatt finns ett behov av att studerande ska kunna arbeta och avlasta i vården, inte minst under sommaren.

Stöd till kultur, idrott och civilsamhället

Kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av krisen och för att underlätta en återstart av verksamheterna när läget så tillåter. Även krisstödet till idrotten förstärks med ytterligare 600 miljoner kronor för 2021.

Ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper. Det är det tredje tillskottet av medel under året som ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin.

Medel för genomförande av återhämtningsplanen

Ekonomistyrningsverkets (ESV) förvaltningsanslag föreslås öka med 10 miljoner kronor. Förstärkningen avser nya uppdrag som myndigheten kommer att få med anledning av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.