Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslut om hyresstöd även för tredje kvartalet

Publicerad

Nyligen beslutade regeringen om en förordningsändring som möjliggör fortsatt hyresstöd för årets andra kvartal. Efter riksdagens beslut om årets åttonde ändringsbudget har regeringen fattat beslut om att förlänga hyresstödet till att även gälla det tredje kvartalet, juli-september i år.

Hyresstödet innebär att den hyresvärd som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka statligt stöd för 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Förordningsändringarna träder ikraft den 2 juli och då öppnas ansökningsperioden för både det andra och tredje kvartalet. Sista dag för ansökan av stödet är den sista september i år för både det andra och tredje kvartalet. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast en månad tidigare, den sista augusti.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mer om hyresstödet

Läs mer om hyresstödet på regeringen.se/hyresstod

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.