Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman tog emot utredning om e-legitimationer i tjänsten inom den offentliga förvaltningen.

Publicerad

I dag, den 29 juni 2021, överlämnade utredningen sitt slutbetänkande med titeln ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen” till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Regeringen gav den 12 mars 2020 den särskilda utredaren Henrik Ardhede i uppdrag att, med utgångspunkt i EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den s.k. eIDAS-förordningen, kartlägga, analysera och lämna förslag på åtgärder som höjer säkerheten och stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. Utredningen lämnade den 15 februari sitt delbetänkande ”Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9). Slutbetänkandet med titeln ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen” fokuserar på kartläggning och analys samt behov av åtgärder gällande e-legitimering i tjänsten inom den offentliga förvaltningen.

Slutbetänkandet avser offentlig sektors användning av e-legitimation i tjänsten. Utredningen har kartlagt och analyserat den offentliga förvaltningens behov av åtgärder avseende legitimering i tjänsten samt lämnat åtgärdsförslag för att lösa de utmaningar som finns inom området.

Utredningen har lämnat författningsförslag och förslag till åtgärder i form av bl.a. regeringsuppdrag till bl.a. Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Utredningens förslag ska nu remitteras till berörda aktörer och därefter beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var han energi- och digitaliseringsminister.

Genvägar