Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind inviger Järvaveckan

Publicerad

Idag, onsdag den 2 juni, inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind Järvaveckan 2021 och deltar i panelsamtal om rättvis demokrati.

Utöver att hålla invigningstal medverkar kultur- och demokratiministern i panelsamtal under rubriken Hur rättvis är vår demokrati? med Rosaline Marbinah, Anna König Jerlmyr (M) och Ahmed Abdirahman.

– Det öppna och fria demokratiska samtalet där många perspektiv får komma till tals är demokratins livsluft. Pandemin har slagit mycket hårt mot detta samtal. Många opinionsbildare och demokratiaktörer har hamnat under ekonomisk press och verksamheter tvingats gå på sparlåga – inte minst inom det civila samhället och kulturlivet. Därför är det viktigt att komma ihåg att vi efter pandemin inte bara kommer att behöva en omstart för ekonomin utan även för demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Järvaveckan är öppet för allmänheten och sänds i år live, dygnet runt i 100 timmar från en studio i Rinkeby i Stockholm.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Bakgrund

Järvaveckan har arrangerats sedan 2016 av stiftelsen The Global Village, en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse med hemvist i Järvaområdet i Stockholm. Målet med evenemanget är att minska avståndet mellan folk och folkvalda. Järvaveckan vill vara en mötesplats för samhällsengagemang där företag, föreningar, myndigheter, organisationer, politiker och medborgare inbjuds att delta. Ambitionen är att skapa dynamiska möten och samtal mellan samhällsaktörer och medborgare – såväl från Järva som från resten av staden och hela landet. Kultur- och demokratiministern har invigt Järvaveckan sedan 2017.