Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind deltog i Europarådets ministerkonferens om medier och yttrandefrihet

Publicerad

Idag, fredag 11 juni, deltog kultur- och demokratiminister Amanda Lind i en digital ministerkonferens om hur den tekniska utvecklingen av medie- och informationslandskapet påverkar mänskliga rättigheter och då särskilt yttrandefrihet.

Cypern står värd för konferensen Artificial intelligence – Intelligent politics, challenges and opportunities for media and democracy som är den första ministerkonferensen inom medie- och IT-området i Europarådet på åtta år. Europarådets arbete med medie- och informationsfrågor utgår från ett försvar av yttrandefrihet som det uttrycks i den europeiska konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna. Frågor om yttrandefrihet i relation till digitala teknologier där algoritmer och AI spelar allt större roll, mediesektorns omvandling i ljuset av dessa tekniska förändringar och arbetet med att skydda journalisters säkerhet är några ämnen som under två dagar diskuterats av akademiska företrädare, medieföreträdare, civilsamhället och politiker. Under dagens rundabordssamtal med ministrar från hela Europarådets område diskuterades och antogs fyra resolutioner och en deklaration vilka kommer vara styrande för Europarådets arbete framåt på det här området.

- Det här är en viktig konferens där centrala frågor om hur den nya tekniken och medielandskapet påverkar yttrande- och mediefrihet diskuteras. Skyddet av journalister och deras oberoende samt utmaningen med hot och hat på nätet och hur det påverkar såväl yttrandefrihet som demokrati var frågor jag särskilt lyfte under dagens konferens , säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

På konferensen deltar bl.a. Cyperns president Nicos Anastasiades, Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić och Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet Věra Jourová.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.