Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

21 miljoner för kompetensstöd om mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen förstärker Socialstyrelsens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och tillhandahålla och kvalitetssäkra kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet förstärks med 21 miljoner kronor under 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I enlighet med tidigare regeringsbeslut (S2020/01591) från den 18 mars 2021 fördelar Socialstyrelsen utvecklingsmedel till kommuner, regioner och ideella föreningar och stiftelser samt tillhandahåller och kvalitetssäkrar kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget genomförs i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) och länsstyrelserna. Avseende frågor som hör hedersrelaterat våld och förtryck ska arbete ske i samverkan med det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

 

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785224
e-post till Frida Färlin