Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

1,25 miljarder till skolan för att hantera pandemins effekter – så fördelas pengarna

Publicerad

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin har inneburit för skolan får Sveriges skolväsende dela på 1,25 miljarder i år. Pengarna kan bland annat skapa förutsättningar för ökad undervisningstid, bättre arbetsmiljö för elever och lärare och användas för att smittsäkra verksamheten. Regeringen har dessutom skjutit till extra medel till lovskola och läxhjälp.

Regeringens budgetproposition för 2021 innebar en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor som betalas ut till kommunerna. Nu utökas satsningen med ytterligare 250 miljoner kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen och får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Skolverket fördelar och betalar ut medlen och kommunerna behöver inte ansöka för att få pengarna. Medlen ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet. Förslaget har gått igenom i riksdagen och i dag beslutar regeringen om en ändring i Skolverkets regleringsbrev så att myndigheten nu kan fördela pengarna.

Utöver ökningen av skolmiljarden föreslog regeringen dessutom i vårbudgeten en ökning av statsbidragen till lovskola och läxhjälp med 100 miljoner kronor, vilket innebär att de statsbidragen nu uppgår till totalt nästan 800 miljoner kronor 2021.

Hela listan – så mycket får respektive län av ”Skolmiljarden”

Preliminära beräkningar av bidrag per län beräknat på 1,25 miljard (i beloppen ingår redan utbetalda medel).

Stockholms län 294 611 920
Västra Götalands län 206 241 095
Skåne län 170 073 210
Östergötlands län 55 787 746
Uppsala län 46 813 949
Jönköpings län 45 803 511
Hallands län 42 530 464
Södermanlands län 37 687 591
Örebro län 36 789 180
Dalarnas län 33 613 414
Gävleborgs län 33 500 654
Västmanlands län 33 440 954
Värmlands län 31 709 726
Västerbottens län 31 346 380
Västernorrlands län 28 724 849
Kalmar län 28 128 608
Norrbottens län 27 041 525
Kronobergs län 25 249 125
Blekinge län 19 039 103
Jämtlands län 15 259 730
Gotlands län 6 607 268

Så läser du tabellen

Sveriges län får dela på 1,25 miljarder kronor för 2021. Länen är sorterade i fallande ordning utifrån vem som får mest pengar – det län som får mest pengar står först. Medlen ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.

Beslut om ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 är en följd av vårändringsbudgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet