Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare 150 miljoner kronor till skyndsamma transporter till följd av pandemin

Publicerad

Regeringen föreslår att ytterligare 150 miljoner kronor avsätts för att ge regioner och kommuner fortsatt möjlighet att söka ersättning för merkostnader som uppstår för skyndsamma transporter med anledning av covid-19-pandemin. Möjligheten att ansöka om ersättning förlängs till årets slut.

En omfattande smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 pågår fortfarande i Sverige. Sjukvården är hårt belastad på grund av pandemin och vårdplatsläget är ansträngt i många delar av landet. Regioner kan få merkostnader om patienter behöver flyttas mellan sjukhus med luft- eller vägburen transport för att avlasta sjukhus med hög belastning. Även kommuner kan söka medel för skyndsamma transporter.

Regioner och kommuner har redan tidigare haft möjlighet att söka denna ersättning. Regeringen fortsätter att stödja regionerna och kommunerna genom att förlänga möjligheten att söka ersättning för ändamålet till årets slut 2021.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter